Młodzieżowy Dom Kultury
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Zarządzenia Dyrektora
JPG (198 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 4/2007 w sprawie Regulaminu Rady Pedagogicznej MDK


JPG (225 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 7/2007 w sprawie Regulaminu Pracy w MDK


JPG (378 KB)

Zarządzenie Dyrektora MDK 1/2008 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


JPG (235 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 5/2008 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy


JPG (235 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 8/2008 w sprawie podziału środków na wynagrodzenia


JPG (374 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 1/2011 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w MDK


JPG (206 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 1/2012 w sprawie wprowadzeniu aneksu do regulaminu ZFŚS


PDF (1 245 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 2/2012 w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrokData dodania: 2012-02-03 14:22:17
Autor: Kamil Karwot


PDF (3 790 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 3/2012 w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa" w MDK


PDF (6 128 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 4/2012 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych" w MDK


PDF (1 284 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 5/2012 w sprawie wdrożenia kontroli zarządczej w MDK


PDF (2 990 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 6/2012 w sprawie wprowadzenia "Procedury zarządzania ryzykiem" w MDK


PDF (472 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 7/2012 w sprawie powołania zespołu ds. zarządzania ryzykiem w MDK


PDF (2 300 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 8/2012 w sprawie zasad dokonywania zamówień na dostawy i roboty budowlane o wartości szcunkowej poniżej 14 tyś. euro w MDKData dodania: 2012-09-06 15:11:23
Autor: Kamil Karwot


PDF (4 716 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 9/2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/K/2011 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości


PDF (249 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 10/2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji


PDF (227 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 11/2012 w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji


PDF (202 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 12/2012 w sprawie wprowadzenia aneksu do zarządzenia nr 1/2011 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości


PDF (163 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 13/2012 w sprawie określenia wysokości zwrotów kosztów podróży służbowych


PDF (338 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 1/2013 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Pedagogicznej


PDF (682 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 2/2013 w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


PDF (212 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 3/2013 w sprawie określenia wysokości zwrotów kosztów podruży służbowych


PDF (473 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 4/2013 w sprawie kryteriów przy doborze pracowników do rozwiązania umów o pracę (zwolnień)Data dodania: 2013-05-07 14:03:28
Autor: Kamil Karwot


PDF (59 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 5/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w MDK


PDF (159 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 6/2013 w sprawie zasad ewidencji wzajemnych rozliczeń miedzy jednostkami organizacyjnymi Miasta Rybnika


PDF (183 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 1/2014 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy ... itp.Data dodania: 2014-07-04 15:30:34
Autor: Kamil Karwot


PDF (5 269 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 2/2014 w sprawie postępowania rekrutacyjnego w MDK


PDF (7 397 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 3/2014 w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu ZFŚS w MDK


PDF (4 798 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 4/2014 w sprawieprzeprowadzenia inwentaryzacji w MDKData dodania: 2015-06-05 10:49:25
Autor: Kamil Karwot


JPG (285 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 1/2015 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych (...)


JPG (222 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 2/2015 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych (...)


JPG (222 KB)

Zarządzenie dyrektora nr 3/2015 w sprawie wprowadzenia "procedury Alarmowej" związanej z ocgrona danych osobowych w MDK w Rybniku.


JPG (287 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 4/15 w sprawie postępowania rekrutacyjnego w MDK w Rybniku


JPG (197 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 5/2015 w sprawie Aneksu do Regulaminu ZFŚS w MDK w Rybniku


JPG (275 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 6/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w MDK 


JPG (240 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 1/2016 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego


JPG (289 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 1A/2016 w sprawie postępowania rekrutacyjnego w Młodzieżowym Domu Kultury w Rybniku w roku 2016/2017


JPG (284 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 2/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w MDK 


JPG (258 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 3/2016 dot. uchylenia zarządzenia w sprawie polityki rachunkowości obowiązującego w MDK


JPG (287 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 1/2017 w sprawie postępowania rekrutacyjnego w Młodziezowym Domu Kultury  w Rybniku na rok szkolny 2017/2018


JPG (287 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 2/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Młodzieżowym Domu KulturyData dodania: 2017-08-25
Autor: Danuta Sarna


PDF (284 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 3/2017 w sprawie dotyczącej uchylenia polityki rachunkowości obowiązującej w Młodzieżowym Domu Kultury.


PDF (615 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 1/2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2012 BHP


PDF (301 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 2/2018 w sprawie ustalenia procedury zabezpieczenia mienia stanowiącego własność MDK w Rybniku


PDF (1 161 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 3/2018 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP)


PDF (291 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 3A/2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacji wycieczek i imprez krajoznawczo - turystycznych


PDF (607 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 4/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku nr 1/2018 BHP


PDF (240 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 5/2018 w sprawie Procedury Awansu Zawodowego Nauczycieli


PDF (392 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 6/2018 w sprawie zmiany prowadzenia ewidencji składników majątkowych


PDF (194 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 7/2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wskaźniki


PDF (197 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 7a/2018 z dnia 3 września 2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku


PDF (1 221 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 8/2018 w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzenia wewnętrznej kontroli niskocennych składników majątkowych w MDK w RybnikuData dodania: 2019-10-03 17:46:06
Autor: Leszek Wuwer


PDF (241 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 1/2019 z dnia 2 września 2019 w sprawie Procedury Awansu Zawodowego Nauczycieli


PDF (622 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 2/2019 z dnia 1 listopada 2019 w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Rybniku


PDF (382 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 3/2019 z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie wdrożenia "Procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych"


PDF (180 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 4/2019 z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia "Instrukcji gospodarowania składnikami majątkowymi"Data dodania: 2020-02-17 17:05:09
Autor: Leszek Wuwer


PDF (184 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 1/2020 z dnia 9 marca 2020 w sprawie zawieszenia funkcjonowania placówki.


PDF (351 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 2/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 w sprawie zmiany zasad organizacji pracy administracji i obsługi


PDF (300 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 3/2020 z dnia 11 maja 2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 w sprawie zmiany zasad organizacji pracy administracji i obsługi


PDF (311 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 4/2020 z dnia 18 maja 2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 3 w sprawie zmiany zasad organizacji pracy administracji i obsługi


PDF (291 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 5/2020 z dnia 25 maja 2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 4 w sprawie zmiany zasad organizacji pracy administracji i obsługi