Młodzieżowy Dom Kultury
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Zarządzenia Dyrektora
JPG (198 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 4/2007 w sprawie Regulaminu Rady Pedagogicznej MDKData dodania: 2011-12-01 13:54:01
Autor: Kamil Karwot


JPG (225 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 7/2007 w sprawie Regulaminu Pracy w MDKData dodania: 2011-11-30 17:32:47
Autor: Kamil Karwot


JPG (378 KB)

Zarządzenie Dyrektora MDK 1/2008 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychData dodania: 2011-02-02 16:53:05
Autor: Kamil Karwot


JPG (235 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 5/2008 w sprawie zmian w Regulaminie PracyData dodania: 2011-11-30 17:41:28
Autor: Kamil Karwot


JPG (235 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 8/2008 w sprawie podziału środków na wynagrodzeniaData dodania: 2011-11-30 17:42:30
Autor: Kamil Karwot


JPG (374 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 1/2011 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w MDKData dodania: 2011-12-01 14:31:46
Autor: Kamil Karwot


JPG (206 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 1/2012 w sprawie wprowadzeniu aneksu do regulaminu ZFŚSData dodania: 2012-02-03 14:17:40
Autor: Kamil Karwot


PDF (1 245 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 2/2012 w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrokData dodania: 2012-02-03 14:22:17
Autor: Kamil Karwot


PDF (3 790 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 3/2012 w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa" w MDK


PDF (6 128 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 4/2012 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych" w MDK


PDF (1 284 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 5/2012 w sprawie wdrożenia kontroli zarządczej w MDK


PDF (2 990 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 6/2012 w sprawie wprowadzenia "Procedury zarządzania ryzykiem" w MDK


PDF (472 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 7/2012 w sprawie powołania zespołu ds. zarządzania ryzykiem w MDK


PDF (2 300 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 8/2012 w sprawie zasad dokonywania zamówień na dostawy i roboty budowlane o wartości szcunkowej poniżej 14 tyś. euro w MDKData dodania: 2012-09-06 15:11:23
Autor: Kamil Karwot


PDF (4 716 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 9/2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/K/2011 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości


PDF (249 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 10/2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji


PDF (227 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 11/2012 w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji


PDF (202 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 12/2012 w sprawie wprowadzenia aneksu do zarządzenia nr 1/2011 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości


PDF (163 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 13/2012 w sprawie określenia wysokości zwrotów kosztów podróży służbowych


PDF (338 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 1/2013 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Pedagogicznej


PDF (682 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 2/2013 w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


PDF (212 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 3/2013 w sprawie określenia wysokości zwrotów kosztów podruży służbowych


PDF (473 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 4/2013 w sprawie kryteriów przy doborze pracowników do rozwiązania umów o pracę (zwolnień)Data dodania: 2013-05-07 14:03:28
Autor: Kamil Karwot


PDF (59 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 5/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w MDK


PDF (159 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 6/2013 w sprawie zasad ewidencji wzajemnych rozliczeń miedzy jednostkami organizacyjnymi Miasta Rybnika


PDF (183 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 1/2014 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy ... itp.Data dodania: 2014-07-04 15:30:34
Autor: Kamil Karwot


PDF (5 269 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 2/2014 w sprawie postępowania rekrutacyjnego w MDK


PDF (7 397 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 3/2014 w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu ZFŚS w MDK


PDF (4 798 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 4/2014 w sprawieprzeprowadzenia inwentaryzacji w MDKData dodania: 2015-06-05 10:49:25
Autor: Kamil Karwot


JPG (285 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 1/2015 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych (...)


JPG (222 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 2/2015 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych (...)


JPG (222 KB)

Zarządzenie dyrektora nr 3/2015 w sprawie wprowadzenia "procedury Alarmowej" związanej z ocgrona danych osobowych w MDK w Rybniku.


JPG (287 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 4/15 w sprawie postępowania rekrutacyjnego w MDK w Rybniku


JPG (197 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 5/2015 w sprawie Aneksu do Regulaminu ZFŚS w MDK w Rybniku


JPG (275 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 6/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w MDK 


JPG (240 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 1/2016 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego


JPG (289 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 1A/2016 w sprawie postępowania rekrutacyjnego w Młodzieżowym Domu Kultury w Rybniku w roku 2016/2017


JPG (284 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 2/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w MDK 


JPG (258 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 3/2016 dot. uchylenia zarządzenia w sprawie polityki rachunkowości obowiązującego w MDK


JPG (287 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 1/2017 w sprawie postępowania rekrutacyjnego w Młodziezowym Domu Kultury  w Rybniku na rok szkolny 2017/2018


JPG (287 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 2/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Młodzieżowym Domu KulturyData dodania: 2017-08-25
Autor: Danuta Sarna