Młodzieżowy Dom Kultury
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Mienie placówki

Główna siedziba Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku znajduje się w wynajmowanych pomieszczeniach przy ul. Władysława Broniewskiego 23 - pierwsze piętro pawilonu Wanda - powierzchnia użytkowa wynosi 753,4 m2.  Placówka posiada salę taneczną, teatralno-widowiskową, muzyczną, filmową oraz plastyczną, a także gabinet dyrektora, sekretariat, telecentrum oraz pozostałe pomieszczenia socjalne.

Ponad to MDK posiada w wieczystym użytkowaniu dwa oddzielne budynki przy ul. Chabrowej 7 i 9. Są to parterowe zabudowy o powierzchni 216 m2 każda. Znajdują się w nich sale: taneczna, 2 plastyczne, muzyczna, pokój instruktorów oraz pozostałe pomieszczenia socjalne.

PDF (270 KB)

Majątek Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku na dzień 31 grudnia 2018 roku.


PDF (270 KB)

Majątek Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku na dzień 31 grudnia 2019 roku.