Młodzieżowy Dom Kultury
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Regulaminy
DOC (120 KB)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych MDK


DOC (53 KB)

Załącznik nr 1 do ZFŚS - plan finansowo-rzeczowy


DOC (63 KB)

Załącznik nr 2 do ZFŚS - tabele dopłat oraz pomocy bezzwrotnej


DOC (25 KB)

Załącznik nr 3 do ZFŚS - wniosek o przyznanie świadczenia


DOC (26 KB)

Załącznik nr 4 do ZFŚS - wniosek o przyznanie pożyczki


DOC (31 KB)

Załącznik nr 5 do ZFŚS - umowa w sprawie przeznania pożyczki na cele mieszkaniowe


DOC (25 KB)

Załącznik nr 6 do ZFŚS - Regulamin pracy komisji socjalnej


DOC (121 KB)

Regulamin Pracy MDK


JPG (403 KB)

Aneks do Regulaminu Pracy MDK


JPG (305 KB)

Regulamin podziału środków na wynagrodzenia


DOC (76 KB)

Regulamin Rady Pedagogicznej w MDK


JPG (210 KB)

Aneks nr 1/2010 do Regulaminu Rady Pedagogicznej MDK


DOC (356 KB)

Polityka rachunkowości MDK


JPG (264 KB)

Aneks nr 1/2012 do regulaminu ZFŚS


PDF (1 276 KB)

Postępowanie rekrutacyjne w MDK na rok szkolny 2017/2018


PDF (910 KB)

Regulamin udzielania zamówień publicznych dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP)


PDF (964 KB)

Instrukcja gospodarowania składnikami majątkowymi


PDF (1 838 KB)

Procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o systemach podatkowych


PDF (2 941 KB)

Regulamin Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku