Młodzieżowy Dom Kultury
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Wyniki kontroli
PDF (15 301 KB)

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ - MDK RYBNIK


PDF (777 KB)

PRTOTOKÓŁ Z KONTROLI W MDK - BIURO AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJRejestr zmian:
CzasAutorOpis
2013-04-16 15:04:51Kamil KarwotZmiana w protokole kontroli - wymazanie nazwiska księgowej